Podbabiogórskie Konkursy rozstrzygnięte

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Podbabiogórskie Konkursy rozstrzygnięte

??? Podbabiogórskie Konkursy rozstrzygnięte???  
 
Stowarzyszenie „Podbabiogórze” od lat promuje region Podbabiogórski poprzez organizację konkursów, festiwali, wydarzeń kulturalnych i wiele innych działań mających na celu ukazanie piękna regionu, miejsca w którym żyjemy, jego historii, kultury, tradycji, dziedzictwa, piękna przyrody, walorów turystycznych. Jednym z ostatnich przedsięwzięć Stowarzyszenia była organizacja konkursu literackiego pn.” Legendy związane z nazwą swojej miejscowości” oraz konkursów pn. „Podbabiogórski Krajobraz” w kategorii malarstwo i fotografia.

Wyniki konkursu literackiego „Legendy związane z nazwą swojej miejscowości”:

Kategoria: klasy VII – VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich:

I miejsce - Piotr Wrona
II miejsce - Magdalena Kardaś
III miejsce - Oliwia Głowacz       
Wyróżnienie -  Izabela Matonóg                   

Kategoria: Osoby Dorosłe

I miejsce -  Józef Bogacz          
II miejsce - Tadeusz Uczniak       
III miejsce - Jarosław Bajda               
Wyróżnienie - Sylwia Guzik             

Wyniki konkursu malarskiego „Podbabiogórski krajobraz”:

I miejsce -  Sylwia Guzik  
I miejsce -  Julia Góralik   
II miejsce - Lena Pająk  
II miejsce - Karolina Firek    
III miejsce - Magdalena Danko
III miejsce - Amelia Baca   
Wyróżnienia - Marlena Huber  
Wyróżnienia - Anna Malina   

Wyniki konkursu fotograficznego  „Podbabiogórski krajobraz”:

I miejsce -  Małgorzata Kowalczyk Mysza
I miejsce -  Tomasz Solarz   
II miejsce – Bartłomiej Trybała    
II miejsce - Marek Mrugacz    
III miejsce – Anna  Głowacz  
III miejsce - Nikodem Gaura   
Wyróżnienia - Oliwia Głowacz   
Wyróżnienia - Julia Szeląg    

W imieniu Stowarzyszenia gratuluję laureatom konkursów? , wszystkim uczestnikom dziękuję za udział ?
 
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa
 
 
 
 
 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

10169086


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji