Projekt Współpracy pn. "Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły"

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Projekt Współpracy pn. "Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły"

? Projekt Współpracy pn. "Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły"- etap I zakończony?  
✅ Projekt Współpracy polegał na utworzeniu "Miejsc Przyjaznych Rowerzystom". Realizowany był pomiędzy czterema Stowarzyszeniami sąsiadującymi ze sobą terytorialnie LGD tj. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"❤️?, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"❤️?,  Stowarzyszeniem  „Dolina Karpia”❤️?, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"❤️?
✅ W ramach projektu–etapu I do użytku oddano 36 punktów, w tym 18 altan–LGD "Podbabiogórze", 6 altan-LGD "Wadoviana", 12 altan-Dolina Karpia, opracowano i wydano po 1000 szt. map w formacie B1 dla każdego obszaru działania z zaznaczonymi "Miejscami Przyjaznymi Rowerzystom" utworzonymi w ramach projektu oraz po 1000 szt. map w formacie A4 dla każdego obszaru działania z zaznaczonymi szlakami rowerowymi, ścieżkami przyrodniczymi, szlakami turystycznymi. 
✅ W ramach projektu – etapu II w trakcie budowy  jest 5  punktów, w tym 2 altany i 3 pumptrucki  - LGD "Dolina Soły" .
Koszt całkowity projektu  wyniósł  2 mln 974 tys. 580,00 zł  
Dziękuję wszystkim Stowarzyszeniom ❤️ za udział w projekcie i bardzo dobrą współpracę ?
✅ Niech miejsca postojowe dla rowerzystów  dobrze służą mieszkańcom i turystom odwiedzającym nasze regiony. 
Zapraszam do galerii zdjęć miejsc usytuowanych w regionie Podbabiogórskim ?
 
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa
 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

10168956


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji