Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedstawiam Państwu zrealizowany projekt z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej”, który został dofinansowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zrealizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Beneficjent:
Szymon Wadowski

Tytuł Operacji:
Uruchomienie firmy produkcyjno-usługowej wykorzystującej innowacyjne technologie skanowania laserowego oraz druku przestrzennego

Cel operacji:
Celem operacji jest wzrost konkurencyjności gospodarczej, a także zmniejszenie bezrobocia poprzez uruchomienie w formie samozatrudnienia firmy produkcyjno-usługowej świadczącej usługi przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii skanowania laserowego (ang. laser scanning) i druku przestrzennego (ang. 3D printing) oraz zakup urządzeń i usług niezbędnych do prowadzenia działalności do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Realizacja operacji obejmowała:
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego wykorzystującego innowacyjne technologie skanowania laserowego i druku przestrzennego oraz zakup sprzętu, m.in.: drukarki 3D, skanera 3D, komputera przenośnego, monitora.

Wartość całkowita operacji:
128 512,26 zł

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020:
80 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:
14.06.2018 r. – 07.05.2020 r.

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

10169130


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji