Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiam Państwu kolejny zrealizowany projekt grantowy, który został dofinansowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Projekt realizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

                                                         W imieniu Zarządu
                                                         Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
                                                         Prezes Danuta Kawa

Wnioskodawca:
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej - Miasto

Tytuł Projektu:
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – kultywowanie tradycji pożarniczych w Gminie Sucha Beskidzka.

Cel operacji:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez organizację przedsięwzięć związanych z dziedzictwem kulturowym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchej Beskidzkiej – Miasto.

Kwota dofinansowania:
15 000,00 zł

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9844381


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji