Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiam Państwu kolejny zrealizowany projekt grantowy, który został dofinansowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt realizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

 

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa


Wnioskodawca:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce

Tytuł Projektu:
Konserwacja ołtarza Matki Boskiej w Kościele Parafialnym P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce.

Cel operacji:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację zabytkowego ołtarza w Kościele Parafialnym P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce.

Kwota dofinansowania:
29 998,00 zł

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9844455


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji