Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedstawiam Państwu zrealizowany projekt z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej”, który został dofinansowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zrealizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Beneficjent:
Mateusz Chowaniak

Tytuł Operacji:
Wprowadzenie na rynek nowego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją ekologicznych paliw

Cel operacji:
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu.

Realizacja operacji obejmowała:
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, które specjalizuje się w produkcji peletu- ekologicznego paliwa. W ramach operacji Wnioskodawca zakupił maszynę do produkcji peletu.


Wartość całkowita operacji:
82 410,00 zł

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020:
80 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:
06.02.2017 r. – 21.05.2018 r.

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9844452


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji