Konkurs Kulinarne Powroty - Smaki Czterech Regionów

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Konkurs Kulinarne Powroty - Smaki Czterech Regionów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  "Kulinarne Powroty- Smaki Czterech Regionów" , który zostanie przeprowadzony w ramach krajowego projektu współpracy pt. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA. 

REGULAMIN KONKURSU

„KULINARNE POWROTY – SMAKI CZTERECH REGIONÓW”

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19.

2.      Konkurs ma na celu:

a)      wyłonienie najlepszych regionalnych potraw kulinarnych związanych z obszarem działania LGD „Podbabiogórze”.

b)      ożywienie regionalnych tradycji kulinarnych i upowszechnienie lokalnych potraw tradycyjnych.

c)      aktywizację właścicieli  obiektów gastronomicznych w kierunku  utworzenia silnej   marki lokalnej opartej na tradycji kuchni regionalnej. 

d)     promocja potraw regionalnych.

3.      Konkurs przeprowadzony jest na terenie 9 gmin tj. Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów - gmina, Jordanów – miasto, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce.

4.      Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela Biuro Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” tel. /33/ 874- 41-72, kom. 667-609-609

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie potrawy serwowane w obiektach gastronomicznych zgłoszonych do projektu współpracy  pt. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA.
  3. Każdy z uczestników Konkursu zgłasza udział w konkursie na Karcie zgłoszenia do Konkursu, zawierającą nazwy tradycyjnych potraw regionalnych  związanych z Podbabiogórzem, przygotowywane i serwowane w obiekcie Uczestnika Konkursu.
  4. Do konkursu można zgłaszać regionalne potrawy w III kategoriach:

I.                   Kategoria: Zupa

II.                Kategoria: II Danie

III.             Kategoria: Ciasto/deser

  1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną potrawę regionalną.
  2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian  w Regulaminie Konkursu bez podawania przyczyny.

 

III. ZASADY ZGŁASZANIA PRODUKTÓW

 

  1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje na podstawie karty zgłoszenia do konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 17.05.2019 r. do 31.05.2019 r.  osobiście, mailem, faxem lub listownie na adres: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. /33/ 874-41-72.
  3. Karty zgłoszenia, które nie zostaną złożone w wymaganym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

IV. OCENA FORMALNA

 

1.      Ocena formalna dokonywana jest przez Organizatora Konkursu.

2.      Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności z niniejszym regulaminem, a w szczególności na sprawdzeniu, czy:

1)      zgłoszenia dokonano na karcie zgłoszenia do konkursu stanowiącej załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu;

2)      wypełniono wszystkie wymagane pola karty zgłoszenia do konkursu;

3)      karta zgłoszenia została dostarczona w wyznaczonym terminie.

 

V. OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR LAUREATÓW

 

1)      Organizator powołuje komisję konkursową, która liczy 3 członków, w tym przynajmniej jeden z członków komisji musi być etnografem.

2)      Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych potraw biorąc pod uwagę następujące kryteria:      

a)      związek potrawy z regionem podbabiogórskim i jego tradycjami 0-10 pkt.

b)      atrakcyjność tradycyjnej potrawy regionalnej oferowanej przez uczestnika konkursu 0-10 pkt.

c)      składniki użyte do przygotowania potrawy 0-10 pkt.

             3.          Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

             4.          Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl do dnia

31 maja 2019 r. O wręczeniu nagród zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani pisemnie.

 

VI. NAGRODY

 

             1.          W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu komisja konkursowa przyzna dyplomy  i nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 000 zł.

             2.          Nagrody zostaną przyznane za I, II oraz III miejsce.

 

 

 

Wyniki Konkursu Kulinarnego „Kulinarne Powroty-Smaki Czterech Regionów„

Konkurs miał na  celu wyłonienie najlepszych regionalnych potraw kulinarnych związanych z obszarem działania LGD Podbabiogórze, ożywienie regionalnych tradycji kulinarnych i ich promocja oraz aktywizację właścicieli obiektów gastronomicznych  w kierunku tworzenia silnej marki lokalnej  opartej na tradycji kuchni regionalnej.  W Konkursie mogły  brać udział wyłącznie potrawy serwowane w obiektach gastronomicznych zgłoszonych do projektu współpracy  pt. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA.

Do konkursu można było zgłaszać regionalne potrawy w III kategoriach:
I.    Kategoria: Zupa
II.    Kategoria: II Danie
III.    Kategoria: Ciasto/deser

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
1. Barbara Woźniak –Etnolog, historyk sztuki
2. Józef Bąbol –Technolog Żywności
3. Andrzej Peć - Etnograf
 
Przy ocenie Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:
1.  Związek potrawy z regionem podbabiogórskim i jego tradycjami
2.  Tradycyjne składniki użyte do przygotowania potrawy 
3. Receptura inspirowana lokalną historią
4.  Atrakcyjność  potrawy

WYNIKI KONKURSU:
W I kategorii: Zupa
I miejsce otrzymuje:
Karczma Dzika Chata –za  kwaśnicę na żeberku
II miejsce zdobył: 
Tabakowy Chodnik – za żur zbójecki
III miejsce otrzymuje:  
Restauracja „Estragon” – za żur po podhalańsku

W II kategorii: II Danie
I miejsce zdobyła:
 Bacówka u Harnasia – za kulasę/zacierkę
II miejsce otrzymuje: 
Tabakowy Chodnik – za pstrąga po zawojsku
III miejsce zajęła:  
Restauracja Kardamon – za filet panierowany zapiekany z oscypkiem i żurawiną


W kategorii III: Ciasto/Deser
I miejsce zdobyła: 
Firma Pani Jolanty Fidelus – za bugle Zembrzyckie
II miejsce otrzymuje: 
Schronisko PTTK na Hali Krupowej – za oscypka z patelni z żurawiną 
III miejsce zajęła: 
Winnica SZAWAPIER – za wino wytrawne białe i czerwone

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9844522


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji