Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Podbabiogórskie szachowisko w Juszczynie i rozwój kluczowych kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo-treningowe w LKS Naroże Juszczyn

Beneficjent:

Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn (Gmina Maków Podhalański)


Tytuł:

Podbabiogórskie szachowisko w Juszczynie i rozwój kluczowych kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo - treningowe w LKS Naroże Juszczyn.


Cel operacji:

Poprawa jakości życia, umożliwienie mieszkańcom wsi form aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja i nabycie kompetencji piłkarskich i szachowych dzieci i młodzieży poprzez warsztaty szachowo-sportowe i zakup kompletu Podbabiogórskie Szachowiska.


Realizacja operacji obejmowała:

Organizację warsztatów szachowych i piłkarskich w ramach których planuje się zakupić sprzęt sportowy.


Wartość całkowita operacji:

77 999,22 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

39 714,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

24.01.2014 r. – w trakcie realizacjiWirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225501


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji