Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Organizacja imprezy kulturalno-sportowej popularyzującej grę w szachy „Szachowe Dni Gminy Zembrzyce”

Beneficjent:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach (Gmina Zembrzyce)


Tytuł:

Organizacja imprezy kulturalno - sportowej popularyzującej grę w szachy „Szachowe Dni Gminy Zembrzyce”.


Cel operacji:

Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy Zembrzyce poprzez organizację imprezy kulturalno - sportowej.


Realizacja operacji obejmowała:

Organizacja imprezy kulturalno-sportowej popularyzującej grę w szachy „Szachowe Dni Gminy Zembrzyce” odbywała się przez 2 dni na boisku sportowym LKS Garbarz. Impreza skierowana jest do mieszkańców Gminy Zembrzyce oraz turystów, a w szczególności do dzieci i młodzieży. W trakcie imprezy odbyły się rozgrywki sportowe tj.: mecze piłki nożnej, piłki siatkowej, sztafeta, turniej szachowy o puchar Wójta Gminy Zembrzyce. Imprezę uświetniły występy Orkiestry Dętej RYTM, prelekcja na temat gry w szachy, występ Zespołu Trojaki oraz występ Zespołu Klezmer Band. Dla dzieci przygotowany został program „Bajkowy świat smerfów”.


Wartość całkowita operacji:

25 102,28 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

17 193,58 zł


Czas trwania realizacji operacji:

27.01.2014 r. – 26.09.2014 r.
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357280


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji