Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów dla parafialnego zespołu regionalnego

Beneficjent:

Rzymskokatolicka parafia św. Marcina (Gmina Bystra – Sidzina)


Tytuł:

Zakup strojów dla parafialnego zespołu regionalnego.


Cel operacji:

Kultywowanie i zachowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów dla parafialnego zespołu regionalnego.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup 57 elementów strojów regionalnych w tym 1 szt. ornatu górskiego dla Parafialnego Zespołu Regionalnego. W efekcie skompletowanych zostanie 19 strojów.


Wartość całkowita operacji:

31 330,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

23 064,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

07.08.2013 r. – 29.12.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225576


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji