Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach dętych poprzez organizację warsztatów muzycznych

Beneficjent:

Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce (Gmina Zembrzyce)


Tytuł:

Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach dętych poprzez organizację warsztatów muzycznych.


Cel operacji:

Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi poprzez organizację warsztatów muzycznych z nauką gry na instrumentach dętych.


Realizacja operacji obejmowała:

Przeprowadzono warsztaty muzyczne z nauką gry na instrumentach dętych obejmujących 26 spotkań na łączną liczbę 96 godzin.


Wartość całkowita operacji:

10 820,62 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

8 656,29 zł


Czas trwania realizacji operacji:

01.08.2013 r. - 30.06.2014 r.Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684016


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji