Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Utworzenie centrum aktywności młodzieży przy OSP w Naprawie poprzez modernizację pomieszczenia, zakup umundurowania galowego i akcesoriów muzycznych, organizację zajęć warsztatowych i pikniku rodzinnego

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Utworzenie centrum aktywności młodzieży przy OSP w Naprawie poprzez modernizację pomieszczenia, zakup umundurowania galowego i akcesoriów muzycznych, organizację zajęć warsztatowych i pikniku rodzinnego.


Cel operacji:

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Naprawa poprzez stworzenie warunków do kultywowania lokalnych tradycji dzięki modernizacji miejsca spotkań w remizie OSP, zakupowi pulpitów, umundurowania galowego wraz z pokrowcami/torbami na nuty dla orkiestry i strojów dla mażoretek oraz organizacji muzyczno-tanecznych artystycznych zajęć warsztatowych przy orkiestrze OSP w Naprawie i pikniku rodzinnego.


Realizacja operacji obejmowała:

Modernizację pomieszczenia świetlicy, zakup 35 mundurów galowych, zakup 20 strojów dla mażoretek, organizację warsztatów dla mażoretek i członków orkiestry oraz organizację pikniku rodzinnego.


Wartość całkowita operacji:

63 696,99 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

49 900,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

08.08.2013 r. – 23.12.2014 r. 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684010


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji