Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Organizacja warsztatów muzycznych z nauką gry na instrumentach dętych

Beneficjent:

Orkiestra Dęta Rytm Zembrzyce  (Gmina Zembrzyce)


Tytuł:

Organizacja warsztatów muzycznych z nauką gry na instrumentach dętych.


Cel operacji:
Celem operacji jest przeprowadzenie 144 godzin otwartych i bezpłatnych warsztatów muzycznych, w których  łącznie będzie uczestniczyć 30 osób.Realizacja operacji obejmowała:

Przeprowadzenie warsztatów muzycznych oraz zakup instrumentów takich jak trąbka, klarnety, flet, alt Horny, keyboard, spirometry, chromatyczny tuner.


Wartość całkowita operacji:

24 280,70 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

16 754,37 zł


Czas trwania realizacji operacji:

09.03.2012 r. - 30.06.2013 r.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225475


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji