Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Rozwój turystyki górskiej w ramach lokalnego klubu trekkingowego Green Traveller Beneficjent: Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia (Gmina Stryszawa)


Beneficjent:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia (Gmina Stryszawa)


Tytuł:

Rozwój turystyki górskiej w ramach lokalnego klubu trekkingowego Green Traveller.


Cel operacji:

Celem głównym operacji jest pokazanie mieszkańcom Podbabiogórza, że można inaczej, lepiej spędzić swój wolny czas, wykorzystując do tego lokalne zasoby przyrodniczo - kulturowe i inicjatywy regionu, w którym żyjemy.
Celami szczegółowymi będą:
- pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Stryszawa poprzez rekreację czynną (turystyka),
- pokazanie uczestnikom projektu tworzonego w regionie Ekomuzeum Babia Góra,
- promocja i zwiększenie liczby członków lokalnego klubu trekkingowego GREEN TRAVELLER,
- stworzenie okazji do wspólnych spotkań, wymian opinii, poglądów i pomysłów na Podbabiogórze,
- wyłonienie i motywowanie do działania lokalnych liderów.


Realizacja operacji obejmowała:

Przeprowadzanie cyklu 7 warsztatów tematycznych oraz 7 wycieczek górskich na terenie Podbabiogórza, przeprowadzenie konkursu fotograficznego, konkursu na hasło/slogan promocyjny Podbabiogórza i konkursu wiedzy o regionie skierowany do dzieci i młodzieży oraz zakup drobnego sprzętu turystycznego.


Wartość całkowita operacji:

22 246, 35 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

12 170,16 zł


Czas trwania realizacji operacji:

08.03.2012 r.– 31.12.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7371352


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji