Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Opracowanie i wydanie materiałów promujących Podbabiogórze

Beneficjent:

Powiat suski (Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej)


Tytuł:

Opracowanie i wydanie materiałów promujących Podbabiogórze.


Cel operacji:

Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej, opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe, poprzez działania, zakładające opracowanie, wydanie, zamieszczenie w sieci materiałów, promujących Podbabiogórze, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznych oraz potencjału agroturystycznego.


Realizacja operacji obejmowała:

Szczegółowa mapa turystyczna powiatu suskiego, zawierająca m.in. informacje na temat atrakcji turystycznych Podbabiogórza, szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych), bazy noclegowej, w tym gospodarstw agroturystycznych oraz poszczególnych gmin z terenu powiatu (mapa opracowana została w języku polskim i angielskim), nakład 6000 szt.
Seria pięciu folderków – ulotek promocyjnych o Podbabiogórzu: „Baza noclegowa”, „Turystyka i rekreacja”, „Przyroda”, „Tradycje i folklor”, „Zabytki”, zawierające skondensowane informacje na temat poszczególnych zagadnień i opatrzone odpowiednimi mapkami, nakład 5 x 3000 szt.
Multimedialna prezentacja Powiatu Suskiego, w skład której weszło ponad 50 panoram najciekawszych miejsc i obiektów na Podbabiogórzu. Prezentacja ta jest dostępna m.in. na stronie internetowej www.visit.powiatsuski.pl. Publikacje, które ukazały się dzięki realizacji projektu wykorzystywane są głównie podczas targów turystycznych i imprez promujących powiat suski. Część nakładu trafi również do punktów informacji turystycznej.

Wartość całkowita operacji:

28 730, 00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

19 250,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2012 r.– 30.06.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224170


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji