Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wirtualny spacer po Gminie Stryszawa- multimedialna prezentacja gminnego dziedzictwa krajobrazowego, przyrodniczego i kulturalnego trekkingowego Green Traveller

Beneficjent:

Gmina Stryszawa


Tytuł:

Wirtualny spacer po Gminie Stryszawa - multimedialna prezentacja gminnego dziedzictwa krajobrazowego, przyrodniczego i kulturalnego.


Cel operacji:

Wzrost atrakcyjności turystycznej przez promowanie dziedzictwa krajobrazowego, przyrodniczego i kulturowego Gminy Stryszawa poprzez prezentację multimedialną na stronie internetowej gminy i na nośnikach CD/DVD.


Realizacja operacji obejmowała:

Utworzenie aplikacji  zamieszczonej na stronie internetowej Gminy Stryszawa. Prezentacja ukazuje dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe oraz walory turystyczne gminy Stryszawa. Na prezentację składają się zdjęcia panoramiczne 360°, zdjęcia z lotu ptaka, 4 filmy tematyczne. 


Wartość całkowita operacji:

33 271,50  zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

18 935,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

08.03.2012 r.– 31.10.2013 r.


Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8683979


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji