Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Integracja Podbabiogórskiej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej poprzez budowę Szachowiska w miejscowości Hucisko wraz z budową chodnika prowadzącego do placu rekreacji

Beneficjent:

Gmina Stryszawa


Tytuł:

Integracja Podbabiogórskiej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej poprzez budowę Szachowiska w miejscowości Hucisko wraz z budową chodnika prowadzącego do placu rekreacji.


Cel operacji:

Poprawa standardu życia społeczności wiejskiej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stryszawa poprzez budowę Szachowiska, chodnika prowadzącego do placu rekreacji wraz z kanałem opadowym.


Realizacja operacji obejmowała:

Budowę Podbabiogórskiego Szachowiska wraz z chodnikiem łączącym atrakcyjne punkty Gminy Stryszawa.

1) budowę 722m chodnika,

2) budowę Szachowiska - plac rekreacji utwardzony kostką betonową, wyposażony w 3 stoliki do gry w szachy wraz z siedziskami, ławeczki, kosze na śmieci, tablice z zasadami gry.


Wartość całkowita operacji:

441 550,44 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

207 994,00 zł (dane z wniosku o przyznanie pomocy)


Czas trwania realizacji operacji:

12.06.2014 r. – w trakcie realizacji
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357282


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji