Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z podbabiogórskim szachowiskiem jako miejsca rekreacji w Zawoi

Beneficjent:
Gmina Zawoja


Tytuł:
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z podbabiogórskim szachowiskiem jako miejsca rekreacji w Zawoi.


Cel operacji:
Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji na terenie wsi Zawoja poprzez budowę ogólnodostępnego  placu zabaw wraz z podbabiogórskim Szachowiskiem.


Realizacja operacji obejmowała:
Wykonanie robót ziemnych, położenie nawierzchni, wyposażenie placu zabaw.


Wartość całkowita operacji:
72 200,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
38 000,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:
27.01.2014 r.  – w trakcie realizacji

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357289


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji