Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa monitorowanego boiska sportowego wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem przy Zespole Szkół w Skawicy

Beneficjent:

Gmina Zawoja


Tytuł:

Budowa monitorowanego boiska sportowego wraz z Podbabiogórskim  Szachowiskiem przy Zespole Szkół w Skawicy.


Cel operacji:
Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji poprzez budowę monitorowanego boiska sportowego wraz z podbabiogórskim szachowiskiem przy Zespole Szkół w Skawicy.


Realizacja operacji obejmowała:

Budowę boiska do piłki nożnej, budowę szachowiska oraz wykonanie robót elektrycznych.


Wartość całkowita operacji:

394 528,21 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

257 770,00 zł (dane w wniosku o przyznanie pomocy)


Czas trwania realizacji operacji:

27.01.2014 r. – w trakcie realizacji
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357285


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji