Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa odkrytej ujeżdżalni, biegalni. Zakup kompletu szachownic.

Beneficjent:

Stowarzyszenie Klub Sportowy "BÓR" – OPP (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Budowa odkrytej ujeżdżalni, biegalni. Zakup kompletu szachownic.


Cel operacji:

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Toporzysko poprzez budowę odkrytej biegalni - ujeżdżalni i zakup kompletu szachownic.


Realizacja operacji obejmowała:

Budowę odkrytej ujeżdżalni, biegalni oraz zakup kompletu szachownic.


Wartość całkowita operacji:

339 304,96 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:  

236 117,00 zł (dane z wniosku o płatność)


Czas trwania realizacji operacji:

26.08.2013 r. – w trakcie realizacji
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357283


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji