Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Remont nawierzchni placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie strefy rekreacyjno-turystycznej "Podbabiogórskie szachowiska" dla mieszkańców i turystów przy Szkole Podstawowej w Kojszówce

Beneficjent:

Gmina Maków Podhalański


Tytuł: 

Remont nawierzchni placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej "Podbabiogórskie szachowiska" dla mieszkańców i turystów przy Szkole Podstawowej w Kojszówce.


Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców, modernizacja podbabiogórskiej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz zwiększenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i osób starszych w wieku "50 +" poprzez remont nawierzchni placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej "Podbabiogórskiego szachowiska" tj. zakup stolika do gry w szachy dla trzech osób, stolika do gry w szachy tradycyjne, 3 szt. ławek oraz wykonanie tablicy informacyjnej o zasadach gry w szachy.


Realizacja operacji obejmowała:

Remont nawierzchni placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie strefy rekreacyjno – turystycznej „Podbabiogórskie Szachowiska” w Kojszówce (stojaki na rowery, ławki drewniano metalowe, stoły do gry w szachy). 


Wartość całkowita operacji:

72 307,79 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

46 492,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

26.08.2013 r. – w trakcie realizacji
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7302178


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji