Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Rozwój oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej wsi Bystra poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego

Beneficjent:

Gmina Bystra – Sidzina


Tytuł:

Rozwój oferty turystyczno - sportowo - rekreacyjnej wsi Bystra poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego.


Cel operacji:
Poprawa jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystyczno - sportowo - rekreacyjnej Gminy Bystra – Sidzina poprzez oświetlenie boiska sportowego i budowę Podbabiogórskiego Szachowiska.


Realizacja operacji obejmowała:

Budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Bystrej.


Wartość całkowita operacji:

146 110,77 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

93 892,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

22.08.2013 r. – w trakcie realizacjiProjekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357275


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji