Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej nr 467 w centrum miejscowości Bystra

Beneficjent:

Gmina Bystra – Sidzina


Tytuł:

Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej nr 467 w centrum miejscowości Bystra.


Cel operacji:

Wzrost atrakcyjności turystyczno - sportowo - rekreacyjnej mieszkańców wsi Bystra oraz poprawa jakości życia poprzez wykonanie remontu nawierzchni i wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej przy budynku użyteczności publicznej w Bystrej.


Realizacja operacji obejmowała:

Wykonanie remontu nawierzchni i wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej przy Bibliotece Publicznej, GOPS w Bystrej.


Wartość całkowita operacji:

85 716,99 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

55 750,00 zł (dane z wniosku o płatność)


Czas trwania realizacji operacji:

16.09.2014 r. – 27.03.2015 r.
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684033


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji