Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Szachowisko w Sidzinskim Skansenie

Beneficjent:
Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej

Tytuł Operacji:
Szachowisko w Sidzinskim Skansenie

Cel operacji:
Podniesienie jakości życia lokalnej społeczności oraz wzrost atrakcyjności Sidzinskiego Skansenu wpisanego na Szlak Architektury Drewnianej poprzez budowę instalacji oświetleniowo rozdzielczej i zakup szachowiska.

Realizacja operacji obejmowała:
Budowę instalacji elektrycznej 04 kV kablowej oświetleniowej i rozdzielczej, zakup wyposażenia szachowiska.

 Wartość całkowita operacji (kwota brutto):
67 791,41 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera(kwota wnioskowana):
39 042,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:
24.01.2014 r. – 11.12.2014 r.Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357288


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji