Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wytyczenie Szlaku Turystycznego Podbabiogórskie Szachowiska w Gminie Budzów

Beneficjent:

Biblioteka I Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy


 
Tytuł Operacji:

 Wytyczenie Szlaku Turystycznego Podbabiogórskie Szachowiska w Gminie Budzów.


 
Cel operacji:

Rozwój turystyki w Gminie Budzów poprzez wytyczenie szlaku turystycznego "Podbabiogórskie Szachowiska".Realizacja operacji obejmowała:

W ramach operacji postawiono  5 szałasów turystycznych drewnianych w Jachówce (2 szt.), Bienkówce (2 szt.),  Zachełmnej (1 szt), przy każdym szałasie została umieszczona tablica informacyjna drewniana z mapą Gminy Budzów. Szałasy turystyczne zostały wyposażone w stoły i ławy. Na stołach przymocowane zostały plansze do gry w szachy tradycyjne - dla dwojga i plansze  do gry w szachy dla trojga.   


Wartość całkowita operacji:

37 816,35 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 596,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

24.01.2014 r. – 31.12.2014 r.


Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357278


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji