Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie przychodni zdrowia w Śleszowicach

Beneficjent: 
Gmina Zembrzyce

Tytuł operacji:

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie przychodni zdrowia w Śleszowicach"


Cel operacji :
Utworzenie mieszkańcom wsi warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.


Operacja obejmowała: 
1. Korytowanie i zagęszczenie podloża pod warstwy konstrukcyjne.
2. Wykonanie ciągów dla pieszych i placów utwardzonych. 
3. Dostawa ławek, stoika do gry w szachy, kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej.
4. Wykonanie remontu oczka wodnego.
5. Wykonanie odwodnienia liniowego.
6. Humusowanie wraz z siewem trawy.

Wartość całkowita operacji (kwota brutto):
48.506,93 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera(kwota wnioskowana):
24.950,00 zł.


Czas realizacji:  
26.08.2013 r. –  31.08.2014 r.Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357267


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji