Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

„Budowa Szachowiska w miejscowości Lachowice wraz z budową i remontem chodnika prowadzącego do placu rekreacji.”

Beneficjent: 
Gmina Stryszawa

Tytuł operacji:
„Budowa Szachowiska w miejscowości Lachowice wraz z budową i remontem chodnika prowadzącego do placu rekreacji.”

Cel operacji: 
Poprawa standardu życia społeczności wiejskiej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stryszawa poprzez budowę szachowiska wraz z budową i remontem chodnika.

Operacja obejmowała: 
1 budowę Szachowiska – plac rekreacji utwardzony kostką betonową wyposażony w stoliki do gry w szach (3 szt.) wraz z siedziskami. Dodatkowo plac wyposażono w  ławeczki, kosze na śmieci, tablice z zasadami gry.
2) remont  chodnik na odcinku ok. 918m poprzez wymianę obrzeży, wymianę kostki betonowej, wymianę krawężników, uzupełnienie i wyrównanie podbudowy, regulacje włazów, dostawę i zabudowę humusu;
3 ) budowę 622m chodnika, zakres prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, budowa odwodnienia (korytka ściekowe i kanał pod zatoką) budowa chodnika wraz ze zjazdami , budowa zatoki autobusowej, wykonanie przepustów, roboty towarzyszące.

Wartość całkowita operacji (kwota brutto):
 287 933,75 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera(kwota wnioskowana):
99 777,00 zł.

Czas realizacji:  
23.08.2013 r. –  29.08.2014 r.Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357272


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji