Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów po przez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Bystrej.

Beneficjent:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Bystrej
 
Tytuł Operacji:
Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Bystrej. 
 
Cel operacji:
Umożliwienie mieszkańcom wsi  kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego przez  wyposażenie orkiestry dętej w instrumenty i akcesoria muzyczne zapewniając dzieciom i młodzieży aktywną formę spędzania wolnego czasu i integrację  z miejscową społecznością.
 
Realizacja operacji obejmowała:
Zakup instrumentów tj. trąbka Bb- 5 szt., Trąbka HORN Bb – 2 szt., Saksofon TENOR – 1 szt., Saksofon ALT -2 szt., Klarnet 3- szt., Bęben z nadrukiem – 1 szt., Flet C – 1 szt., Czynele marszowe 16’ -1 szt., Torebka na nuty – 50 szt., pulpit nutowy pełny- 16 szt.

Wartość całkowita operacji:
35 704,00 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
24 992,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:
01.12.2012 r.– 31.12.2012 r.
 
 
 
 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684004


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji