Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wymiana okien w budynku Biblioteki Miejskiej w Makowie Podhalańskim.

Beneficjent:
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

Tytuł Operacji:
Wymiana okien w budynku Biblioteki Miejskiej w Makowie Podhalańskim.

Cel operacji:
Poprawa stanu technicznego budynku wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podniesienie walorów estetycznych oraz termicznych w pomieszczeniach Biblioteki. Wymiana starych, nieszczelnych i zniszczonych okien na nowe z zachowaniem pierwotnych kształtów oraz wzornictwa.
 
Realizacja operacji obejmowała:
Wymiana starych, zniszczonych i nieszczelnych okien szt. 13 na nowe z zachowaniem pierwotnych kształtów oraz wzornictwa w budynku Biblioteki ul. 3 - Maja 34-220 Maków Podhalański.

Wartość całkowita operacji:
36 533,55 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
19 803,02 zł

Czas trwania realizacji operacji:
 02.03.2012 r. – 30.11.2012 r.
 
 
 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684008


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji