Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez otwarte warsztaty sportowo – treningowe - sposobem na kultywowanie długoletniej tradycji LKS "Garbarz" Zembrzyce.

Beneficjent:
Ludowy Klub Sportowy "Garbarz"
 
Tytuł Operacji:
Podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez otwarte warsztaty sportowo – treningowe - sposobem na kultywowanie długoletniej tradycji LKS "Garbarz" Zembrzyce.
 
Cel operacji:
Umożliwienie mieszkańcom wsi aktywnego spędzania czasu, rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw społecznych - szczególnie przez dzieci i młodzież poprzez przeprowadzenie warsztatów sportowo - treningowych.

Realizacja operacji obejmowała:
Realizację 150 godzin warsztatów sportowo - treningowych dla 25 dzieci i młodzieży urodzonych w latach 1994 – 2002.
 
Wartość całkowita operacji:
25 388,36 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
16 546,88 zł

Czas trwania realizacji operacji:
12.03.2012 r. – 15.03.2013 r. 
 
 
 
 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8683992


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji