Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Fotki pstrykamy -piękno naszej ziemi odkrywamy. Warsztaty fotograficzne dla animatorów fotografii w Gminie Jordanów

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Tytuł Operacji:
Fotki pstrykamy - piękno naszej ziemi odkrywamy. Warsztaty fotograficzne dla animatorów fotografii w Gminie Jordanów.
 
Cel operacji:
Poprawa jakości życia przez nabycie umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym i obróbki komputerowej wykonanych zdjęć. Propozycja aktywnego zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży przez stworzenie nieformalnej grupy kółka fotograficznego.
 
Realizacja operacji obejmowała:
Organizację warsztatów, zajęcia teoretyczne z zakresu fotografii w świetlicach GOKSiP w Osielcu, Łętowni, Toporzysku, Naprawie i Wysokiej oraz zajęcia praktyczne w terenie, gdzie młodzież sama dokonywała wyboru ciekawych miejsc, które warto sfotografować. Zakupiono aparaty fotograficzne oraz jeden program do obróbki zdjęć. Pod koniec trwania projektu odbyły się warsztaty integracyjne, gdzie młodzież wymieniła się doświadczeniami i został dokonany wybór na najlepszą pracę. Wydano również folder prezentujący Gminę Jordanów, który został opracowany na warsztatach, a także zorganizowano wystawę zdjęć w antyramach na ścianach Urzędu Gminy w Jordanowie oraz wystawę prac na stelażach podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne. 
 
Wartość całkowita operacji:
8 302,56 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
5 102,56 zł

Czas trwania realizacji operacji:
12.03.2012 r. – 13.12.2012 r.
 
 
 
 
 
 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684001


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji