Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Warsztaty regionalne pn. "Kluski za rogolką”.

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Tytuł Operacji:
Warsztaty regionalne pn. "Kluski za rogolką". 
 
Cel operacji:
Kultywowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych, co pozwoli na utrzymanie i kontynuację tradycji kuchni regionalnej.

Realizacja operacji obejmowała:
Warsztaty dla młodzieży organizowane w Izbie Regionalnej w Łętowni, podczas których gospodynie z miejscowego KGW nauczyły młodzież piec chleb, robić masło i kluski za rogolką. Młodzież uczestniczyła również w warsztatach z rzeźbiarzem ludowym, w wycieczce do Skansenu w Sidzinie. Zakupiono meble regionalne, sprzęty kuchenne, kuchenkę elektryczną oraz aparat fotograficzny.
Zgromadzono stary sprzęt, zinwentaryzowano, opisano  i wykonano dokumentację  fotograficzną.

Wartość całkowita operacji:
6 920,80 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
3 995,11 zł

Czas trwania realizacji operacji:
13.04.2012 r. – 04.02.2013 r.
 
 
 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8683998


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji