Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Festiwal Pieśni Maryjnych „AVE MARYJA”- nowe oblicze tradycji.

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
 
Tytuł Operacji:
Festiwal Pieśni Maryjnych „AVE MARYJA”- nowe oblicze tradycji.

Cel operacji:
Poprawa jakości życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji majowego śpiewania. Oferta aktywnego spędzania czasu oraz możliwości nabycia szerokiej gamy doświadczeń poprzez zaangażowanie w organizację imprezy młodzieży z terenu Gminy Jordanów. 
 
Realizacja operacji obejmowała:
W dniu 12 maja odbyły się  przesłuchania konkursowe, a 13 maja Koncert Galowy. W holu szkoły została zorganizowana wystawa zdjęć dokumentująca poprzednie edycje festiwalu. Zakupiono artykuły dekoracyjne i artykuły promocyjne (banery, foldery) oraz wynajęto nagłośnienie i osoby prowadzące festiwal, a także zorganizowano wyżywienie dla uczestników i komisji konkursowej.
 
Wartość całkowita operacji:
25 612,75 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
11 527,78 zł

Czas trwania realizacji operacji:
13.04.2012 r. - 30.11.2012 r.
 
 
 
 
 
 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224071


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji