Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowosci Osielec

Beneficjent:

Gmina Jordanów


Tytuł Operacji:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Osielec.


Cel operacji:

Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez budowę parkingu w miejscu szczególnym dla mieszkańców wsi Osielec.


Realizacja operacji obejmowała:

Budowę parkingu dla samochodów osobowych poprzez wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych, podbudowy, nawierzchni i robót wykończeniowych.


Wartość całkowita operacji:

273 616,20 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

101 798,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2012 r. – 12.04.2013 r.

 
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225599


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji