Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR poprzez wyposażenia Schroniska PTTK na Hali Krupowej

Beneficjent:
Schronisko PTTK na Hali Krupowej Ogrodowicz Eugeniusz (Gmina Bystra - Sidzina)

Tytuł Operacji:

Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR poprzez wyposażenia Schroniska PTTK na Hali Krupowej.

Cel operacji:

Głównym celem projektu jest rozwijanie turystyki poprzez podniesienie standardu świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla turystów wypoczywających na terenie obszaru LGD „Podbabiogórze” w Schronisku PTTK na Hali Krupowej.

 
Realizacja operacji obejmowała:

W ramach projektu zakupiono wymienione wyposażenie, które zapewnia rozwój turystyki poprzez podniesienie standardu świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla turystów wypoczywających na terenie obszaru LGD „Podbabiogórze” w Schronisku PTTK na Hali Krupowej. W ramach projektu zakupiono: kołdry, poduszki, koce, komplety pościeli bawełnianej, prześcieradła, materace, szafy, szafę dużą, szafki nocne nakastliki, krzesła toczone, krzesła stylowe, stoły, stoły sosnowe duże, ławka kuchenna bez oparcia, komodę, witrynę niską.
 

Wartość całkowita operacji:

43 865,86zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 964,31 zł

Czas trwania realizacji operacji:

05.03.2012 r. – 11.12.2012 r.


Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684031


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji