Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy Budzów poprzez zakup sprzętu służącego promocji dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent:

Gmina Budzów


 
Tytuł Operacji:

Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy Budzów poprzez zakup sprzętu służącego promocji dziedzictwa kulturowego.


 
Cel operacji:

Podnoszenie jakości życia mieszkańców  Gminy Budzów i ich integracja poprzez udostępnianie kompletów plenerowych podczas wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy.


 
Realizacja operacji obejmowała:

Zakup sprzętu służącego promocji dziedzictwa kulturowego tj. 32 kompletów plenerowych.


Wartość całkowita operacji:

11 611,20 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

6 608,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

07.03.2012 r. – 31.10.2012 r.

 

 

 

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684003


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji