Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Promocja dziedzictwa kulturowego i zdrowego trybu życia podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Gminie Budzów poprzez zakup trybuny 4 rzędowej

Beneficjent:

GMINA BUDZÓW


Tytuł Operacji:

Promocja dziedzictwa kulturowego i zdrowego trybu życia podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Gminie Budzów poprzez zakup trybuny 4 rzędowej.


Cel operacji:

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w Gminie Budzów oraz podwyższenie standardu organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i promocyjnych Gminie Budzów oraz zwiększenie promocji lokalnych walorów poprzez zakup 1 sztuki trybuny 4 rzędowej do końca 2011 roku.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Zakup 1 sztuki trybuny 4 rzędowej.   

Wartość całkowita operacji:

64 427,40 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 950,00 zł

 

Czas trwania realizacji operacji:

29.03.2011 r. – 31.12.2011 r.

 


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224018


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji