Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Nowe technologie w budownictwie tradycyjnym

Beneficjent:

ANDRZEJ JAN SUŁOCHA (Gmina Bystra - Sidzina)

 

Tytuł Operacji:

Nowe technologie w budownictwie tradycyjnym

 

Cel operacji:

Wzrost przychodów i konkurencyjności firmy oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez powiększenie parku maszynowego.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Zakup traka szerokotaśmowego oraz ostrzałki do pił.

 

Wartość całkowita operacji:

60 270,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 500,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

13.06.2011 r. – 31.08.2012 r.









Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224150


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji