Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Seminarium "Podstawowe źródła finansowania działań organizacji pozarządowych - przegląd grantodawców"

W dniu 9 czerwca w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5B sala 203 II piętro odbędzie się seminarium „Podstawowe źródła finansowania działań organizacji pozarządowych – przegląd grantodawców”. Seminarium organizowane jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.
 Program seminarium:

1. Pozyskiwanie funduszy przez organizacje pozarządowe –  podstawowe zasady.

2. Przegląd najważniejszych polskich źródeł finansowania NGOs.

3. Przegląd najważniejszych europejskich źródeł finansowania NGOs.

4. Filozofia grantodawców - czyli jak skutecznie aplikować o środki.

5. Kilka uwag o innych grantodawcach.

           

              Udział w seminarium jest bezpłatny

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa (zamieszczona poniżej ogłoszenia) na adres organizatora seminarium:

Fundacja Biuro Inicjatyw SpołecznychAl. 29 Listopada 75 lok.331-425 Krakówtel/fax. (012) 412 15 24, 418 00 77www.bis-krakow.pl karta zgłoszeniowa.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7371350


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji