Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne Zawoi modernizacja obiektów rekreacyjno – sportowych budowa parkingu i odnowa kapliczki „zbójnickiej” w Zawoi

Beneficjent:

GMINA ZAWOJA

 

Tytuł Operacji:

Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne Zawoi modernizacja obiektów rekreacyjno – sportowych budowa parkingu i odnowa kapliczki „Zbójnickiej” w Zawoi.

 

Cel operacji:

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zawoja poprzez realizację w/w projektu. Realizacja projektu ma również na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego i wzrost atrakcyjności turystycznej Zawoi.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Centrum oraz zakup wyposażenia dla Świetlicy Terapeutycznej w budynku OSP w Zawoi wraz z wymianą pieca C.O. Remont trybun i ogrodzenia stadionu Klubu Sportowego WARTA ZAWOJA. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawoi Przysłop. Budowę miejsc postojowych w Zawoi oraz renowację elewacji wnętrza zabytkowej Kapliczki p.w. św. Jana Chrzciciela – „Zbójnicka” w Zawoi Policzne.

 

Wartość całkowita operacji:

379 909,11 zł

 

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

205 055,95 zł

 

Czas trwania realizacji operacji:

29.03.2011 r – 31.08.2012 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224146


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji