Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Modernizacja chodnika w centrum wsi Palcza

Beneficjent:

GMINA BUDZÓW

 

Tytuł Operacji:

Modernizacja chodnika w centrum wsi Palcza.

 

Cel operacji:

Działanie będzie wpływać na poprawę na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne w szczególności poprzez modernizację chodnika i oświetlenia ulicznego.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Modernizację chodnika w centrum wsi Palcza oraz ułożenie  instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego.

 

Wartość całkowita operacji:

261 588,96 zł

 

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

170 223,00 

 

Czas trwania realizacji operacji:

29.03.2011 r.  – 01.02.2012 r.


 

  

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9205979


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji