Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Międzynarodowy Projekt współpracy "Polsko i Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu"

Charakterystyka projektu współpracy

Grupa koordynująca

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Tel./Fax.: 33/ 874-41-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy27618 + '\'>'+addy_text27618+'<\/a>'; //-->

www.lgdpodbabiogorze.pl

…………………………………………………………….

(dane teleadresowe)

Partnerzy

Partner zagraniczny: Leader Gränslandet

Partner krajowy:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

………………………………………………………….

(z podziałem na krajowych i zagranicznych)

Obszar

Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce, hrabstwo Södermanland (Gmina Vingåker, Gmina Katrineholm bez centrum miasta Katrineholm) hrabstwo Östergötland (część Gminy Motala, część Gminy Norrköping, Gmina Finspång bez centrum miasta Finspång) i hrabstwo Örebro (część Gminy Hallsberg, część Gminy Örebro)

…………………………………………………………….

(gminy wchodzące w skład projektu)

Czas realizacji

od 11.07.2011 r.  do 30.04.2013 r.

…………………………………………………………….

(miesiąc ,rok)

Kontakt

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Tel./Fax.: 33/ 874-41-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy30344 + '\'>'+addy_text30344+'<\/a>'; //-->

www.lgdpodbabiogorze.pl

…………………………………………………………….

(dane teleadresowe koordynatora projektu)

Tytuł i akronim projektu współpracy

Tytuł:  "Polsko i Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu"

Akronim:  PASTLP

…………………………………………………………….

Cel główny

Celem projektu współpracy jest ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych  w regionie Podbabiogórza i części hrabstw Södermanland, Östergötland i Örebro oraz rozwój różnorodnych form turystyki aktywnej.

…………………………………………………………….

Cele szczegółowe

Celem operacji jest nawiązanie więzi i kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi LGD ze szczególnym uwzględnieniem twórców lokalnych regionu podbabiogórskiego i części hrabstw Södermanland, Östergötland i Örebro oraz popularyzacja i wzajemna promocja kultury ludowej, dorobku artystycznego, sztuki regionalnej i edukacji obydwu obszarów poprzez udział w wydarzeniach promocyjnych w regionie podbabiogórskim i w regionie działania Leader Gränslandet. Celem operacji jest również organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć promujących tradycje lokalne oraz promocja i rozwój różnorodnych form turystyki aktywnej poprzez opracowanie pakietów turystycznych.

…………………………………………………………….

Grupy docelowe

  1. Twórcy Ludowi
  2. Organizacje pozarządowe, w tym LGD
  3. Sektor prywatny (przedsiębiorcy )
  4. Lokalni liderzy
  5. Rodziny rolnicze
  6. Kobiety
  7. Mężczyźni
  8. Młodzież

…………………………………………………………….

Główne zadania w projekcie

1. Oznakowanie Polsko i Szwedzkiego Szlaku Lokalnego Produktu – 35 tabliczek

2. Opracowanie tablic informacyjnych o Polsko i Szwedzkim Szlaku Lokalnego Produktu – 8 sztuk

3. Organizacja wyjazdu na teren Katrineholm, region Södermanland, Östergötland i Örebro, Szwecja.

4. Organizacja wyjazdu na teren obszaru działania LGD "Podbabiogórze, region Podbabiogórski, Polska.

5. Wydanie publikacji na temat obiektów dotyczących Polskiego i Szwedzkiego Szlaku Lokalnego Produktu w 3 językach (polski, szwedzki, angielski) po 1000 sztuk każdy z partnerów projektu.

6. Wydanie mapy o Polskim i Szwedzkim Szlaku Lokalnego Produktu po 1000 sztuk każdy z partnerów projektów.

7. Opracowanie pakietów turystycznych (programów pobytu) dla turystów odwiedzających region Podbabiogórza i części hrabstw Södermanland, Östergötland i Örebro.

…………………………………………………………….

Opis projektu

W ramach I etapu projektu współpracy, który trwał od 5 lipca 2011 do 16 kwietnia 2012 nastąpiła organizacja wyjazdu związanego z realizacją projektu współpracy "Polski i Szwedzki Szlak Produktu Lokalnego" na teren  Katrineholm, region Södermanland, Szwecja. Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” zorganizowało wyjazd związany z realizacją projektu współpracy „Polski i Szwedzki Szlak Produktu Lokalnego” na teren Katrineholm. Podczas wyjazdu uczestnicy obydwóch LGD wytyczali Szlak Produktu Lokalnego na terenie Leader Gränslandet oraz uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym dalszej realizacji projektu.

W ramach II etapu projektu współpracy, który trwał od 17 kwietnia 2012 do 29 kwietnia 2013 nastąpiła organizacja wyjazdu na teren obszaru działania LGD "Podbabiogórze, region Podbabiogórski, Polska Leader Gränslandet zorganizowało wyjazd związany z realizacją projektu współpracy „Polski i Szwedzki Szlak Produktu Lokalnego” na teren regionu Podbabiogórskiego. Podczas wyjazdu uczestnicy obydwóch LGD wytyczali Szlak Produktu Lokalnego na terenie obszaru działania LGD "Podbabiogórze” oraz uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym dalszej realizacji projektu. Wydano katalog pn. „Polski i Szwedzki Szlaku Lokalnego Produktu” w 3 językach (polski, szwedzki, angielski) w ilości 1000 egz. Wydano mapę o Polskim i Szwedzkim Szlaku Lokalnego Produktu w ilości 1000 egz. Wykonano i zamontowano 8 tablic wiszących dotyczących Polsko-Szwedzkiego Szlaku Lokalnego Produktu” w każdej gminie obszaru działania LGD „Podbabiogórze” w miejscach najbardziej uczęszczanych turystycznie oraz w siedzibie biura LGD „Podbabiogórze”.  Wykonano i zamontowano 35 tabliczek informacyjnych na obiektach wchodzących do „Polsko-Szwedzkiego Szlaku Lokalnego Produktu”. Opracowano pakiety turystyczne.

…………………………………………………………….

(krótka charakterystyka projektu, 2000 - 2500 znaków)

Osiągnięte efekty

Osiągnięte efekty:

- Oznakowane 35 obiektów na obszarze działania każdego LGD obrazujących wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców, Instalacja 8 zestawów tablic informacyjnych przez obu partnerów projektu na obszarach działania LGD “Podbabiogórze” oraz Leader Gränslandet, zawierających mapy obszary LGD „Podbabiogórze” oraz obszaru Leader Gränslandet wraz z naniesionymi punktami szlaku produktu lokalnego,

- Wydanie publikacji w nakładzie 1000 egz. przez każdego z partnerów projektu na temat obiektów dotyczących Polskiego i Szwedzkiego Szlaku Lokalnego Produktu w 3 językach,

- Wydanie mapy o Polskim i Szwedzkim Szlaku Lokalnego Produktu w nakładzie 1000 egz. przez każdego z Partnerów,

 - Opracowanie pakietów turystycznych (programów pobytu) dla turystów odwiedzających region Podbabiogórza i części hrabstw Södermanland, Östergötland i Örebro

……………………………………………………………

(wskaźniki produktu i rezultatu)

FOTO GALERIA 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6980695


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji