Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Remont świetlic wiejskich w Grzechyni i Żarnówce oraz utworzenie nowej świetlicy w Juszczynie poprzez wykończenie pomieszczeń nowo budowanym budynku.

Beneficjent:

GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI

 

Tytuł Operacji:

Remont świetlic wiejskich w Grzechyni i Żarnówce oraz utworzenie nowej świetlicy w Juszczynie poprzez wykończenie pomieszczeń nowo budowanym budynku.

 

Cel operacji:

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców i promowanie obszarów wiejskich. Odnowienie świetlic i otwarcie nowej spowoduje  wzrost liczby mieszkańców odwiedzających świetlice i poprawi warunki dla pracujących w nich Kół Gospodyń Wiejskich, zespołu folklorystycznego –ZBYRCOK, muzycznych zespołów młodzieżowych, pracy świetlic, a także warunki prowadzonych w nich Zebrań Wiejskich, Rad Sołeckich, strażackich i innych.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Wymianę stolarki okienno-drzwiowej, instalacji co, remont kuchni, korytarzy świetlicy, toalet, klatek schodowych, wzmocnienie konstrukcji dachowej. Zakup wyposażenia: zestaw nagłośniowy, zestawy komputerowe, stoły, krzesła, ławki,  stół bilardowy, sprzęt oświetleniowy, urządzenie wielofunkcyjne.

 

Wartość całkowita operacji:

246 689,72 zł

 

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

153 627,00 zł

 

Czas trwania realizacji operacji:

05.05.2010 r. – 29.09.2011 r.

 

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684015


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji