Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów

Beneficjent:

ORKIESTRA DĘTA „RYTM” ZEMBRZYCE


Tytuł Operacji:

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów.


Cel operacji:

Umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowania dziedzictwa kulturowego przez wyposażenie orkiestry dętej w instrumenty i akcesoria muzyczne.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Zakup instrumentów muzycznych takich jak trąbki, saksofony, klarnety, flety oraz zakup pulpitów orkiestrowych. 


Wartość całkowita operacji:

24 020,00  zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

16 670,00 zł

 

Czas trwania realizacji operacji:

29.03.2011 r. – 31.03.2012 r.


Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8683995


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji