Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Nagroda na targach AGROTRAVEL 2011

 

 W dniach 15-17 kwietnia 2011 roku w Kielcach odbyły się III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Uroczystego otwarcia targów dokonali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz,  podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jakubas, wiceprezes Zarządu Targów Kielce Bożena Staniak.

Stoisko Małopolski przygotowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy z: LGD „Podbabiogórze”, LGD „Turystyczna Podkowa”, LGD „Dolina Karpia”, LGD „Wielicka Wieś”, LGD „Na śliwkowym szlaku”, LGD „Nad Białą Przemszą” oraz Sądecką Organizacją Turystyczną. Stoisko Małopolski zostało nagrodzone w konkursie na najciekawsze stoisko Targów AGROTRAVEL 2011 i zajęło III m-ce. Imprezie towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja pn.„Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania”. Podczas konferencji dokonana została ocena efektywności ekonomicznej turystyki wiejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich, a także zostało zaproponowane nowe podejście sprzyjające rozwojowi tej gałęzi gospodarki oparte na profesjonalnej obsłudze klienta, budowaniu i sieciowaniu produktów oraz dobrej, skutecznej promocji,  giełda współpracy dla LGD oraz kino produktów turystyki wiejskiej ;
W targach uczestniczyło 141 wystawców z najpiękniejszych zakątków Polski i Europy, w tym Urzędy Marszałkowskie wielu województw oraz około 60 Lokalnych Grup Działania.
    
Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z AGROTRAVEL

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7302161


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji