Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Uroczyste podpisanie Woli dotyczącej przygotowania międzynarodowego projektu współpracy „Polski i Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu”


 W dniach 15-18 marca 2011 r. Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” gościło przedstawicieli LGD (LAG)  Leader Gränslandet ze Szwecji. Celem wizyty było omówienie realizacji projektu współpracy pomiędzy dwoma Stowarzyszeniami. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami Zarządu i Członkami Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. LGD „Podbabiogórze” przedstawiło historie wdrażania podejścia Leader na terenie Podbabiogórza i osiągnięcia w wykorzystaniu środków Osi 4 PROW 2007 – 2013. Leader Gränslandet zaprezentowało osiągnięcia w formie prezentacji swojej działalności. Głównym punktem wizyty prezesa Denny Lawrot i kierownika zarządzającego Leader Gränslandet Karina Veinhede było jednak omówienie przygotowanie projektu współpracy oraz jego realizacji. Po wspólnych dyskusjach i konsultacjach została opracowana wola dotycząca przygotowania projektu współpracy.
Uczestnicy wizyty odwiedzili wiele ciekawych miejsc znajdujących się w Regionie Podbabiogórza m.in. Babiogórski Park Narodowy. Podczas zwiedzania Wystawy Stałej mogli usłyszeć odgłosy lasu łącznie ze śpiewem ptaków zamieszkujących tereny Babiej Góry. Uzyskali informację o początkach ochrony przyrody tych terenów, historii powstania BgPN, rozwoju turystyki na tych terenach oraz walorach przyrodniczych i kulturowowych regionu. Następnie goście udali się na Przełęcz Krowiarki gdzie przewodnik Piotr Pochopień przedstawił jej historię, Odwiedzili również Skansen PTTK im. J. Żaka na Markowych Rówienkach gdzie zobaczyli tradycyjne budownictwo Babiogórców. Następnym punktem była wizyta w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zawoi Przysłop, gdzie przewodnik przede wszystkim zwrócił uwagę na ekologiczne osiągnięcia tego obiektu to jest: pompy ciepła, kolektory słoneczne, kocioł na biomasę czy też elektrownię wiatrową. Kolejne atrakcje odwiedzający obejrzeli w Stryszawie. Zobaczyli Sklepik Babiogórski oraz Warsztaty Twórcze i Minimuzeum Zabawki.  W Sklepiku Babiogórskim mieli okazję podziwiać produkty lokalne wytwarzane przez babiogórskich twórców ludowych i producentów lokalnych. Natomiast w Minimuzeum Zabawek obejrzeli ekspozycję poświęconą dawnym wzorom stryszawskich zabawek. Goście uczestniczyli w warsztatach gdzie uczyli się malowania tradycyjnego ptaszków stryszawskich następnie zwiedzali Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej oraz Pasiekę Leśną. W Skansenie obejrzeli liczne eksponaty związane z historią i etnografią tego regionu na przykład  typowe dla pierwszej połowy XIX wieku, wyposażenie i sprzęt gospodarski, m.in. garnki, miski, odcedzarki, żarna, narzędzia do obróbki lnu i wełny, meble oraz zbiór obrazów jak również piętrowy spichlerz, w którym urządzona została ekspozycja przekazanych przez kombatantów pamiątek dokumentujących okres walk z okupantem podczas II wojny światowej oraz dziewiętnastowieczna kuźnia z wyposażeniem i loretańska dzwonnica z 1937, r., przeniesiona z Sidziny-Wielkiej Polany. W Pasiece Leśnej wysłuchali w jaki sposób powstaje miód, jak wygląda rodzina pszczela, jakie są produkty pszczele i jakie mają zastosowanie w życiu człowieka i w lecznictwie jak również skosztować miodu i tradycyjnej nalewki-miodówki.  Kolejną atrakcją jaką mogli zwiedzać uczestnicy wizyty to Zamek w Suchej Beskidzkiej a ostatnim punktem programu była wizyta w Galerii Autorskiej Mieczysława Głucha w Makowie Podhalańskim, gdzie podziwiano rzeźby w drewnie o charakterze sakralnym jak i monumentalnym i wysłuchano prelekcji jak wygląda proces powstawanie rzeźb w drewnie. Ostatniego dnia wizyty przedstawicieli LGD Leader Gränslandet nastąpiło uroczyste podpisanie woli dotyczącej przygotowania projektu współpracy pt. „Polski i Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu” pomiędzy Danutą Kawa - Prezesem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze  a Karina Veinhede - kierownikiem zarządzającym Leader Gränslandet. Podpisana wola świadczy o przyszłej współpracy między dwoma Stowarzyszeniami. LGD „Podbabiogórze” reprezentowała Danuta Kawa - Prezesa Zarządu, natomiast LGD Leader Gränslandet Karina Veinhede. Partnerzy zadeklarowali  przystąpienie do realizacji projektu współpracy pod nazwą „Polski i Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu”. Celem projektu jest ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych w regionie Podbabiogórza i części hrabstw Södermanland, Östergötland i Örebro oraz rozwój różnorodnych form turystyki aktywnej. W ramach projektu przewidziano szereg działań: oznakowanie Polsko - Szwedzkiego Szlaku Ekomuzeum, opracowanie tablic informacyjnych o Szlaku Ekomuzeum, organizacja wyjazdu na teren Katrineholm, region Södermanland,  Szwecja, organizacja wyjazdu teren obszaru działania LGD „Podbabiogórze”, region Podbabiogórski,  Polska, wydanie publikacji na temat obiektów Ekomuzealnych w 3 językach (polski, szwedzki, angielski), wydanie mapy o „Polsko-Szwedzkim Szlaku Ekomuzeum”, opracowanie pakietów turystycznych (programów pobytu) dla turystów odwiedzających region Podbabiogórza i części hrabstw Södermanland, Östergötland i Örebro. Projekt współpracy jest projektem międzynarodowym i realizowany będzie na obszarze partnerskich LGD w Polsce i Szwecji.  Obszarem tematycznym projektu współpracy jest rolnictwo, kultura i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, nowe technologie i know-how , produkt lokalny. Projekt współpracy opiera się na zasobach ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, rolniczych, turystycznych. Projekt współpracy wykracza poza wymianę doświadczeń co wynika z wyznaczonego przez Partnerów celu i przewidzianych do realizacji zadań. Cel projektu współpracy wpisuje się w koncepcje rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR Partnerów. Projekt współpracy jest skierowany na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe. Projekt współpracy w sposób nowatorski przyczyni się do zmiany podejścia mieszkańców terenów wiejskich i miejsko-wiejskich do promocji, nowych technik sprzedaży bezpośredniej i możliwości wyrobu produktów lokalnych we własnym gospodarstwie.  Projekt realizowany będzie od 16.03.2011 r. do 31.12.2011 r. i skierowany jest do twórców ludowych, młodzieży, organizacji pozarządowych w tym LGD, kobiet, mężczyzn, a także lokalnych przedsiębiorców i liderów.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7491789


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji