Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

I/2011 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Serdecznie zapraszam na I/2011 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 roku o godz. 13.00 w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, budynek Starostwa Powiatowego,ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, I piętro, sala B2.
Tematem spotkania będzie ocena i ustalenie list ocenionych projektów, zgodnie z §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze".
Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Wybór komisji skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” od dnia 01.03.2011 r. – 29.03.2011 r.
5.    Ocena złożonych wniosków przez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.
6.    Ocena złożonych wniosków przez wypełnienie kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD.
7.    Sporządzenie listy ocenionych operacji, ustalając kolejność na liście wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny.
8.    Podjęcie Uchwały nr I/1/11 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
9.    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny projektów, zgodności lub niezgodności operacji z LSR oraz możliwości odwołań od decyzji Rady.
10.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Obecność obowiązkowa.                
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Jan Najdek

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7491737


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji