Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się  w dniu 20 stycznia 2011 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego  w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5B.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej  oraz Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

5.      Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 1/2011 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

7.      Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia w związku z punktem 5 porządku obrad.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 2/2011 zmieniającej Uchwałę nr 10/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

9.      Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.

10.  Podjęcie Uchwały Nr 3/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.

11.  Wolne wnioski.

 

 

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

 


Ø     Na walnym zebraniu będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.  Przypominamy, że składka członkowska dla osób fizycznych od 2010 roku uległa obniżeniu i wynosi 30 zł.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7642132


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji