Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

„Kolorowe drewno” – jak powstaje zabawka drewniana, warsztaty dla dzieci i młodzieży

Beneficjent:

„Zabielanka” Barbara Piaseczny (Gmina Maków Podhalański)


Tytuł Operacji:

"Kolorowe drewno"- jak powstaje zabawka drewniana, warsztaty dla dzieci i młodzieży, "kącik regionalny" oraz kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez zakup sprzętów i maszyn.


Cel operacji:

Operacja pt "Kolorowe drewno"- jak powstaje zabawka drewniana, warsztaty dla dzieci i młodzieży, "kącik regionalny" oraz kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez zakup sprzętów i maszyn przyczynia się do osiągnięcia celu  I.1, II.3 oraz II.4  LSR "Podbabiogórze". Projekt wpływa na rozwój turystyki opartej o zasoby kulturowe, gdyż wykonane na warsztatach produkty wpływają na uatrakcyjnienie miejscowości i poprzez to promują region.  Dzięki prowadzonym warsztatom  będziemy chronić nasze dziedzictwo kulturowe poprzez przygotowywanie i wyrób  tradycyjnych drewnianych zabawek charakterystycznych dla  regionu podbabiogórskiego. Zakup sprzętów takich jak piła tarczowa, brzeszczoty, dłuta rzeźbiarskie itp. kultywuje dziedzictwo kulturowe a w szczególności  zawód rzeźbiarza. Projekt zapewnia także atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ dzieci podczas warsztatów mogą same pomalować i udekorować zabawkę według własnej inwencji twórczej, mogą wszystkie zabawki dotykać, słuchać ciekawych opowieści jak one powstają. Projekt  pokazuje i naucza jak poprzez zabawę  aktywnie i poznawczo można spędzić wolny czas. "Kolorowe drewno"- jak powstaje zabawka drewniana, warsztaty dla dzieci i młodzieży, "kącik regionalny" oraz kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez zakup sprzętów i maszyn przyczynia się do osiągnięcia celów PROW 2007-2013, które są zbieżne z celami LSR "Podbabiogórze" a przede wszystkim mają na celu poprawę jakości życia we wsi Białka poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu oraz ochronę dziedzictwa kulturowego


Realizacja operacji obejmowała:

- Adaptację pomieszczenia w rękodzielniczej wytwórni zabawek drewnianych w celu udostępnienia go zwiedzającym, tzw. "otwarty warsztat pracy".

- Przygotowanie miejsca na warsztaty dla dzieci i młodzieży.

- Zakupy inwestycyjne maszyn do obróbki drewna.

- Zorganizowanie wystawienniczego "kącika regionalnego", gdzie znajduje się mała ekspozycja dawnych wzorów zabawek i starych sprzętów do ich obróbki.

- Zorganizowanie warsztatów twórczych dla 30 dzieci, których celem było pokazanie całego procesu powstawania zabawki, począwszy od kawałka drewna, poprzez poszczególne etapy, aż do gotowego, finalnego produktu. W czasie zajęć uczestnicy m.in. zapoznali się z historią zabawki tradycyjnej na naszym terenie, mogli porównać zabawki współczesne z tradycyjnymi i sami wykonywali zabawki.


Wartość całkowita operacji:

10 633,20 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

7 443,24 zł


Czas trwania realizacji operacji:

05.05.2010 r. – 29.07.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8684005


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji