Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Warsztaty kucharskie – jako metoda podnoszenia świadomości społeczności lokalnej poprzez organizację szkoleń warsztatowych dla podmiotów z obszaru objętego przez LSR

Beneficjent:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w KUKOWIE (Gmina Stryszawa)


Tytuł Operacji:

Warsztaty kucharskie – jako metoda podnoszenia świadomości społeczności lokalnej poprzez organizację szkoleń warsztatowych dla podmiotów z obszaru objętego przez LSR.

 

Cel operacji:

Działanie będzie wpływać na wzrost konkurencyjności gospodarczej, gdyż przygotowane przez nas na warsztatach potrawy przyczynią się do uatrakcyjnienia naszej gminy, obszaru oraz spowoduje wzrost regionalizmu w Gminie Stryszawa. Działanie, które będziemy realizować będzie także spełniać cel ochrony dziedzictwa kulturowego przez przyrządzanie potraw, które kiedyś były podawane w naszym regionie. Operacja, którą będziemy realizować wpłynie także na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu wśród kobiet, młodzieży oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Przeprowadzono warsztaty kucharskie oraz zakupiono patelnie elektryczną, garnki, talerze, wazy, półmiski oraz produkty spożywcze niezbędne do prowadzenia warsztatów.

 

Wartość całkowita operacji:

12 600,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

8 820,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

25.01.2010 r. – 23.08.2011 r.

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224068


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji